STUDIESPESIALISERING MED TOPPIDRETT

Her er litt informasjon om studiespesialisering med toppidrett

PROGRAMFAG I REALFAG

2. klasse

R1
Fysikk 1
Kjemi 1
Biologi 1
informasjonsteknologi 1

3. klasse

R2
Fysikk 2
Kjemi 2
Biologi 2
Informasjonsteknologi 2

PROGRAMFAG I SPRÅK SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

2. klasse

Internasjonal engelsk
Sosiologi og sosialantropologi
Historie og filosofi 1
Rettslære 1
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
Økonomistyring

3. klasse

Samfunnsfaglig engelsk
Sosialkunnskap
Historie og filosofi 2
Rettslære 2
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
Økonomi og ledelse