HVEM SIER AT MAN IKKE
KAN SATSE PÅ BÅDE SKOLE
OG IDRETT SAMTIDIG